Reverse алтер его запитване

Какво е обратната промяна на решението на егото?

Това е правен случай, когато кредиторът напада активите на корпорация, основана на дълговете на неговия собственик, и получава в активите на образуванието директно, за да удовлетвори дълговете на кредитора срещу собственика.

Sidebar