Ограничаване на възстановяването на кредитора

Какво е ограничаване на кредитора за възстановяване?

Това е стратегия (или умишлено или не) за ограничаване на способността на кредитора да:

  • възстановяване на дълг;
  • Открийте имуществото на длъжника.

Умишлено стратегии са в изобилие (по този начин книгите са написани на тази тема!). Без съзнателно стратегия, оставащият фактор е често време.

Sidebar